Vítejte na našem webu

Naše kurzy jsou především určeny pro začátečníky a mírně pokročilé. Po dohodě 

je možné pořádat kurzy pro pokročilé a umožnit individuální výuku. Účastníci si v

dílnách vyzkouší pod odborným vedením základní techniky zpracování hlíny, 

engobování a glazování. Součástí našich kurzů jsou také exkurze po Keramice 

Tupesy. U dětských dílen klademe důraz na proces tvorby, vyzkoušení tradičních

i netradičních technik a především pochopení hlíny jako výtvarného materiálu. 

Větší děti se dozví něco z teorie keramiky a výtvarného umění. Naším cílem je 

umožnit dětem rozvíjet jejich představivost, fantazii, tvořivost, zručnost a 

procvičovat jemnou motoriku.